Educatie 

Wanneer het gaat om het begeleiden of ontwikkelen van educatieve projecten staat de intrinsieke motivatie en het prikkelen van de interesse van de leerling of student voor mij voorop. Dat probeer ik te bereiken door mijn activiteiten af te stemmen op de belevingswereld en interessegebieden van de doelgroep waar ik op dat moment mee werk en te zorgen voor een project met een open karakter, waar de ontdekking voorop zal staan. 

Vanseptember 2017 tot december 2018 was ik werkzaam als educator bij PARK Tilburg. Ik ontwikkelde hier educatieve projecten voor verschillende doelgroepen. 

Zorgatelier 

Voor de cliënten van zorgatelier De Buren HandWerk te Oud Beijerland ontwikkelde ik een kunsteducatief project waarin de cliënten aan de slag gingen met enerzijds de rol van het zelfportret in kunstgeschiedenis, anderzijds het schilderen van een zelfportret. 

Binnen dit project maakte de cliënten kennis met schildertechnieken, kleurgebruik en een andere manier van expressiviteit tonen in werk dan zij normaal gesproken gewend waren om te doen. 


Hiernaast maakte ik gebruik van (hulp-)middelen die de cliënten in het dagelijks leven gebruiken, denk bijvoorbeeld aan pictogrammen die emoties uitdrukken. Deze pictogrammen heb ik ingezet bij een onderdeel van het project waarin we de rol van kleur onderzochten.  

De eindresultaten van dit project werden in februari 2016 getoond in een expositie in de Egmontshof te Oud Beijerland. 

CKV project | De Nieuwste School 

Onderstaande docentenhandleiding geeft inzicht in het CKV project wat ik in 2017 schreef voor leerlingen van De Nieuwste School Tilburg. Dit CKV project was inhoudelijk gekoppeld aan het project "Gevonden voorwerpen'. 

Academie project 

Onderstaande opdracht beschrijving geeft inzicht in het Academie project wat ik in 2017 initieerde, coördineerde en programmeerde voor alle studenten van de Academie voor Beeldende kunst en Vorming Tilburg.